HANDELSBETINGELSER – R365

GENERELLE OPLYSNINGER
R365
CVR-nr.: 36 9142 97
Alleen 75
2770 Kastrup

E-mail: info@r365.dk


ANVENDELSE
Vores handelsbetingelser gælder for alle aftaler mellem R365 og dig som kunde. Handelsbetingelserne udgør sammen med vores tilbud/ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag.

Vi accepterer ikke tilføjelser eller ændringer i vores handelsbetingelser fra din side.

BESTILLING
Når du har afgivet din ordre på en eller flere opgaver, sender vores system automatisk en bestillingsoversigt til din mailadresse. Når opgaven er udført, sendes fakturaen til samme mailadresse.

LEVERING
R365 leverer den bestilte ydelse til den tid, som enten fremgår af ordrebekræftelsen, eller som aftales særskilt med dig. Skulle vi mod forventning blive forhindret i at levere til den aftalte tid, vil du hurtigst muligt blive kontaktet af R365 for at aftale et nyt tidspunkt.

FORTRYDELSESRET
Som forbruger har du ret til at træde tilbage fra en aftale, der er indgået uden for vores forretningssted. Dette kan ske uden begrundelse inden for 14 dage fra den dag, hvor vi indgik aftalen, dvs. når du trykker ”bestil nu”.

Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du utvetydigt give R365 besked herom. Fristen for at gøre brug af fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender skriftlig besked herom inden fristen er udløbet.

Hvis du ønsker det, kan arbejdet påbegyndes inden fortrydelsesfristen udløber. Du skal samtidig bekræfte, at fortrydelsesretten er bortfaldet inden fortrydelsesfristens udløb, idet vi ellers ikke kan påbegynde vores arbejde.

Når du bestiller R365 til at udføre en opgave inden 14 dage efter bestillingstidspunktet, accepterer du samtidig ved at trykke ”bestil nu”, at fortrydelsesretten bortfalder, idet vi ellers ikke kan udføre vores arbejde for dig.

Såfremt du udøver din fortrydelsesret, er vi berettiget til at kræve betaling for allerede udført arbejde. Da vi har arbejde forbundet med din bestilling af en opgave, f.eks. reserveration af mandskab, bestilling af varer m.v., vil vi altid minimum fakturere dig for disse omkostninger.

PRISER
Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusive moms og andre afgifter, som er kendte på tidspunktet for indgåelse af aftalen mellem dig og R365.

Der tages forbehold for at ændre prisen som følge af afgiftsændringer, fejl eller andre forhold uden for vores ansvarsområde.

BETALING
Når vi har udført vores arbejde, modtager du automatisk en faktura med 7 dages betalingsfrist. Ved levering af fysiske varer forbeholder vi os ejendomsretten indtil varen er betalt.

Ved manglende eller for sen betaling, pålægges der et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. rykker samt renter af forfalden saldo efter renteloven.

TILFREDSHED
Du bedes kontakte os med det samme, hvis du oplever fejl eller mangler. Er du ikke tilfreds med den ydelse vi har leveret, kan du kontakte os på info@r365.dk.

Du har naturligvis ret til at få udbedret eventuelle mangler, såfremt R365 ikke har udført det aftalte arbejde godt nok. Dette gælder dog ikke, hvis manglerne skyldes dine egne forhold eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan gøres ansvarlige for.

ANSVAR
Vi udfører det aftalte arbejde håndværksmæssigt korrekt. Hos R365 får du det du beder om, hverken mere eller mindre. Det er udelukkende dit ansvar at booke enhver opgave korrekt. Vi rådgiver og forholder os således ikke til, om det du har bestilt også er den håndværksmæssige korrekte løsning, men udfører alene de opgaver, som du har bestilt.

Har du f.eks. booket 1 gang maling, hvor det normalt anbefales at der bliver malet 2 eller 3 gange, så er det udelukkende dit ansvar, og vi kan derfor ikke stilles til ansvar for det endelige resultat der ikke måtte leve op til en fagmæssig korrekt løsning som følge af, at du har bestilt noget andet.

R365 er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tid m.m. R365 kan ikke holdes ansvarlig for dit tab i så henseende, uanset R365 måtte have været årsag hertil.

R365 er ikke ansvarlig over for dig for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

PERSONOPLYSNINGER
For at du kan indgå aftale med os, er vi nødt til at registrere personoplysninger om dig. Vi skal altid have oplysning om navn, adresse, telefonnummer samt e-mail.

Vores registrering af dine personoplysninger sker udelukkende med det formål, at vi kan levere den ønskede ydelse til dig.

Vi opbevarer alene dine personoplysninger i den periode, hvor vi udfører den bestilte opgave. Vi sletter dine oplysninger i umiddelbar forlængelse heraf.

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre, medmindre vi forinden har indhentet dit samtykke hertil.

Du er til enhver tid velkommen til at opnå indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.

GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING
Enhver aftale der indgås med R365 er underlagt dansk lov.

Enhver tvist som måtte opstå, skal afgøres ved en dansk domstol.